Kvalitetssikring

Hemmeligheten bak fornøyde kunder er tett oppfølging og kvalitetssikring. Våre dyktige ledere sørger for at våre renholdere utfører arbeidet til kundens fulle tilfredshet.

Majorstuen Rens og Renhold AS sørger for til enhver tid å ha faste medarbeidere på de enkelte oppdragsadresser. Dette mener vi er viktig sett ut ifra kontinuitet for oppdragsgiver, som da til enhver tid vet hvem som kommer og at vedkommende har kjennskap til hva som til enhver tid er gjeldene gjøremål.

Konfidensialitet og intern sikkerhet er også et tema som taler imot gjennomtrekk av mange forskjellige renholdere. For oss er en slik ordning også fordelaktig mht opplæring og oppfølging på det enkelte sted, samt fordeling av ledelses funksjoner og ansvar. Ved vikariat mht ferie og sykefravær vil alltid en av våre ledere være med ut til oppdragsadressen for å forsikre seg at vedkommende vet hva som skal gjøres, men også for å informere vår oppdragsgiver.